destek@ikocarsi.com İKO Çarşı'da Satış Yap Mağaza Girişi /

Gizlilik Politikası

IKO Çarşı Mobil Uygulama - Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, İstanbul Kuyumcular Odasına ait İKO Çarşı Mobil Uygulamasına erişim sağlayacak kişilerin (Kullanıcıların) Mobil Uygulamayı cihazlarına yüklemesi ile birlikte yürürlüğe girmiş olacaktır. İşbu Gizlilik Politikası İKO Çarşı Mobil Uygulama kapsamındaki hizmetlerden kullanıcıları yararlandırmak amacıyla kullanıcılara ait bilgilerin; toplanması, kullanılması ve işlenmesine ilişkin hükümleri içermektedir. İKO Çarşı işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Mobil Uygulamasında yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. İKO Çarşı'nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, iş bu Mobil Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Cihaz Bilgisi'ne Erişilmesi

Bu izin uygulamanın çalışması esnasında kullanıcı kontrolü için kullanılan cihaz bilgisi erişimi için kullanılır. Cihaz bilgisi, hangi kullanıcının hangi cihazdan giriş yaptığını belirlemek ve daha sonraki mobil uygulama'ya girişlerinde oturumun sürekli açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanıcı İzinleri

Uygulamanın özelliklerinin cihaz ile uyumlu çalışabilmesi için Kullanıcı tarafından onaylanması gereken ve onaylanmadan alınmış izinlerdir.

İnternet İzni

Bu izin uygulamanın çalışması esnasında sunucu üzerinde bulunan servislere erişimi için kullanılır. Bu erişim esnasında kullanılacak olan internet bağlantısı kullanıcı sorumluluğundadır.

Depolama İzni

Bu izin cihazın belleğinde uygulama içerisinde kullanılan ikonların ve uygulamaya ait yazıların saklanmasına olanak verir.

Marka ve Telif Hakkı

İstanbul Kuyumcular Odası adına kayıtlı İKO Çarşı (Mobil Uygulamanın; tasarım, metin, imge ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanlarını n) izinsiz kullanılması, çoğaltılması, kopyalanması, depo edilmesi ve kanuna aykırı diğer bütün haller, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Kullanıc ı'nın sorumluluğuna yol açar. Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmekle İKO Çarşı uygulamasının kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, İKO Çarşı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir.

Hizmet ve Gizlilik Koşulları

İKO Çarşı, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi İKO Çarşı'nın birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, İKO Çarşı gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, cihaz üzerindeki tarihçe bilgilerini, kişisel verileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.

Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler İKO Çarşı tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler dahilinde kullanılabilir.

Top